Odstranění žilek a cévek sklerotizací


Žilky – sklerotizace

Sklerotizace je injekční metoda k odstranění drobných křečových žilek (mikrovarixy či metličky) na dolních končetinách. Na  jejich vzniku se podílí dědičnost, dlouhé stání a sezení, těhotenství, obezita a zvedání těžkých břemen. Nejčastěji jsou patrné na zevní straně stehen a bérců, někdy je provází bolestivost nebo otoky a pocity napětí v nohou. Často jsou spojeny s tvorbou křečových žil (varixů), při kterých dochází k poruchám funkce žilních chlopní, v tomto případě je efekt injekční sklerotizace nedostačující a je nutné, aby předcházela operační léčba.

Jak probíhá sklerotizace žilek

Při odstraňování žilek sklerotizací se speciální roztok injekcí vpraví do jednotlivých rozšířených žilek, kde způsobí jejich uzavření a postupné vymizení. Na místa vpichu se přiloží tlakový kompresivní tampon a provede se komprese (elastické obinadlo nebo kompresivní punčochy).

Po ošetření

Aby došlo k rovnoměrnému proudění krve, je vhodné po sklerotizaci rozšířených žilek 30 minut chodit, po následující 3 dny je nutná ve dne i v noci nepřetržitá komprese ošetřené končetiny, další 3 týdny je během dne nutná komprese končetiny přiložená hned po ránu na lůžku. Procento úspěšnosti záleží na pacientově spolupráci a důslednosti. Ošetření je možné vícekrát opakovat, jde o nejméně agresivní výkon na žilkách.

Jiné metody ošetření:Objednejte se

Aktuality

tel.: 736 173 889

© Skinea | vyrobil INET-SERVIS.CZ |  

Laserové lékařské centrum - komplexní léčebná a kosmetiská péče o pokožku